รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานการผลการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

รายงานการผลการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้กระบวนการการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...

Read More