ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหา

การเข้าดูคะแนนสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา และตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

จะเปิดระบบให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกดูคะแนนได้ ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยเริ่มเข้าใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ลิงก์ http://103.205.161.139 ...

Read More