HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

129

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,485

ข้าราชการครู

61

บุคลากรทางการศึกษา

25,477

จำนวนนักเรียน
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ตำแหน่งว่าง 45 ตำแหน่ง
รายงานข้อมูล
สถิติการเข้าใช้งานระบบ