HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

137

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,637

ข้าราชการครู

73

บุคลากรทางการศึกษา

25,477

จำนวนนักเรียน
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ตำแหน่งว่าง 37 ตำแหน่ง
รายงานข้อมูล
สถิติการเข้าใช้งานระบบ