HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

132

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,512

ข้าราชการครู

57

บุคลากรทางการศึกษา

24,591

จำนวนนักเรียน
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ตำแหน่งว่าง 42 ตำแหน่ง
รายงานข้อมูล
สถิติการเข้าใช้งานระบบ