HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

144

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,532

ข้าราชการครู

56

บุคลากรทางการศึกษา

24,591

จำนวนนักเรียน
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ตำแหน่งว่าง 30 ตำแหน่ง
รายงานข้อมูล
สถิติการเข้าใช้งานระบบ