ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2


Database Error: 2003:Can't connect to MySQL server on '159.192.128.26' (111)
Database Error: 2003:Can't connect to MySQL server on '159.192.128.26' (111) หน้าหลัก ระบบบริหารพนักงานราชการและลูกจ้าง สพป.นครราชสีมา เขต 2
  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 สามารถเข้าใช้งานระบบบริหารอัตรากำลังฯ เพื่อดูข้อมูลสัญญาจ้าง คำสั่งจ้าง สามารถเข้าระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน และให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากการเข้าใช้งานครั้งแรก หากพบปัญหาในการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่ กระดานถามตอบ หรือที่อีเมล์ personnel@korat2.go.th
ข้อมูลอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ประเภทลูกจ้าง ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร ตำแหน่งที่มีคนครอง ตำแหน่งว่าง
รวมทั้งสิ้น 0