ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

หน้าหลัก ระบบบริหารพนักงานราชการและลูกจ้าง สพป.นครราชสีมา เขต 2
  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 สามารถเข้าใช้งานระบบบริหารอัตรากำลังฯ เพื่อดูข้อมูลสัญญาจ้าง คำสั่งจ้าง สามารถเข้าระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน และให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากการเข้าใช้งานครั้งแรก หากพบปัญหาในการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่ กระดานถามตอบ หรือที่อีเมล์ personnel@korat2.go.th
ข้อมูลอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ประเภทลูกจ้าง ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร ตำแหน่งที่มีคนครอง ตำแหน่งว่าง
พนักงานราชการ 90 90 0
พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) 2 2 0
บุคลากรคณิตศาสตร์ 4 4 0
บุคลากรวิทยาศาสตร์ 4 4 0
ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต 21 21 0
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 53 41 12
ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000) 74 76 -2
ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000) 59 59 0
นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000) 51 57 -6
นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000) 24 26 -2
พนักงานราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 1 0
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ 9000) 9 9 0
ลูกจ้างสำนักงาน สพป.นม.2 3 3 0
รวมทั้งสิ้น 395 393 2