Author Posts
กิจกรรม

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้...

Read More
กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็ยประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ดร.นิมิตร ...

Read More
กิจกรรม

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ Google Meet

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ Google Meet วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม ประธาน อ.ก...

Read More
กิจกรรม

การประชุมสัมนาเปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SCS)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และกลุ่มงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมนาเปิดการใช้งานระบบบริหารจัดกา...

Read More
กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมกลั่นกรองการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากกา...

Read More
คลังความรู้

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ...

Read More