ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และลูกจ้างประจำประกอบการเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.2566

แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และลูกจ้างประจำ ประกอบการเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.2566 1ดาวน์โหลด 2ดาวน์โหลด แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบหนังสือแจ้งเวียน

การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาวน์โหลด ...

Read More