รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา, ครูพี่เลี้ยง 1 อัตราและนักจิตวิทยาฯ 1 อัตรา สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)