ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาประกาศรับสมัครสอบ/โอน/ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนฯ

รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครร...

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาประกาศรับสมัครสอบ/โอน/ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งหนังสือแจ้งเวียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นต...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย 38ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) [pdf id=2232 ...

Read More