คลังความรู้

สรุปข้อเท็จจริงและคำวินิจฉัย ของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ. 257/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 90/2567

สรุปข้อเท็จจริงและคำวินิจฉัย ของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ. 257/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 90/2567 ...

Read More
คลังความรู้

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ...

Read More
คลังความรู้

“นวัตกรรม” คืออะไรบ้าง ต่างจากการส่ง วPA ปกติอย่างไร ?

ข้อสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป ห้องเรียนอารมณ์ดี วันนี้ 17 เมษายน 2567 . แนวทางการพ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวที่น่าสนใจคลังความรู้

การเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ

การเปิดรับแจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตป...

Read More
คลังความรู้เอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่ง38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ...

Read More