การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

รายงานการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้ข้าราชการครูบรรจุใหม่

รายงานการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ โคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช ...

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย “วินัยเรื่องใกล้ตัว”

รายงานผลการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย "วินัยเรื่องใกล้ตัว" โดยกลุ่มกฎหมายและคดี ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมานมิตรวิทยา การฝึกอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ-ดาวน์โหลด ...

Read More