ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ไฟล์ดาวน์โหลดล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

ข้อมูลการเรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว