ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลังและงานสรรหาฯ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ไฟล์ดาวน์โหลดล่าสุด

หนังสือราชการจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

ข้อมูลการเรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว