ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหา

การประเมิน ผอ.เขต เชี่ยวชาญ สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหา...

Read More