คลังความรู้เอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ

การจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560  

ขั้นตอนการทำ ว21 1. ดู กพ7 ครองตำแหน่งวิทยฐานะปัจจุบัน วัน เดือน ปี อะไร ? 2. คำนวณ /ตั้งเป้าหมายวันที่มีคุณสมบัติหรือวัน ที่ตั้งใจจะขอเลื่อน วิทยฐานะ เพื่อนับ รอบปี แต่ละปี สำหรับ เตรียม วฐ 1...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

20 คำถาม. ไขข้อข้องใจ … ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 กรณีครูที่ยื่นคำขอฯ

20 คำถาม. ไขข้อข้องใจ ... ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 กรณีครูที่ยื่นคำขอฯ 20 คำถาม. ไขข้อข้องใจ ... ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 กรณีครูที่ยื่นคำขอฯ เลื่อนวิทยฐานะ ดาวน์โหลด ...

Read More