คลังความรู้หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินวิทยฐานะ PA

รวมคำถามวิทยฐานะใหม่ พ.ศ. 2564

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง1หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู2หนังสือสำนักงาน ...

Read More
คลังความรู้

ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ...

Read More
คลังความรู้

ตอบข้อสงสัยช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

#สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่จะประกาศใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด ที่จะเสนอวิทยฐานะเกณฑ์เ...

Read More
คลังความรู้เอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ

การจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560  

ขั้นตอนการทำ ว21 1. ดู กพ7 ครองตำแหน่งวิทยฐานะปัจจุบัน วัน เดือน ปี อะไร ? 2. คำนวณ /ตั้งเป้าหมายวันที่มีคุณสมบัติหรือวัน ที่ตั้งใจจะขอเลื่อน วิทยฐานะ เพื่อนับ รอบปี แต่ละปี สำหรับ เตรียม วฐ 1...

Read More