ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาหนังสือแจ้งเวียน

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือแจ้งแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ** ดาวน์โหลดหนังสือ สพฐ. แจ้งแนวทางการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างฯ ...

Read More