ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาประกาศรับสมัครสอบ/โอน/ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งหนังสือแจ้งเวียน

การย้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ปี2565(เพิ่มเติมครั้งที่1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาดาวน์โหลด ...

Read More