ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาประกาศรับสมัครสอบ/โอน/ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ และกรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ...

Read More