ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาหนังสือแจ้งเวียน

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566ดาวน์โหลด ...

Read More