คลังความรู้

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ประจำปี พ.ศ.2564

กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ประจำปี พ.ศ.2564 1เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2564 เดือนมกราคม เข้าวันที่ 26 ม.ค.2564 เดือนกุมภา

Read More