เอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางดาวน์โหลด ...

Read More
คลังความรู้เอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่ง38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ...

Read More
คู่มือ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วยเอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ

คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ สำหรับ

การเข้าใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ลิงก์ https://hrms.otepc.go.th/login_for_staff/ (สำหรับ สพท.นำร่อง) การลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีบรรจุใ...

Read More
คลังความรู้คู่มือ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วย

ตอบประเด็นคำถามยอดฮิต รวบรวมจากการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

https://www.youtube.com/watch?v=_3MVH6ldbyI ตอบประเด็นคำถามยอดฮิต รวบรวมจากการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ฟังชัด ตอบตรง เกณฑ์ PA - EP : ...

Read More
เอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔ [ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคค...

Read More