ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลหนังสือแจ้งเวียน

การย้ายข้าราชการครูฯ สำกัด สพฐ. (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ. 2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ.2564 https://personnel.korat2.go.th/2019/?p=17787 ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหาประกาศรับสมัครสอบ/โอน/ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งหนังสือแจ้งเวียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะดำเนินการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมก...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย 38ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) [pdf id=2232 ...

Read More
คลังความรู้

สรุปข้อเท็จจริงและคำวินิจฉัย ของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ. 257/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 90/2567

สรุปข้อเท็จจริงและคำวินิจฉัย ของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ. 257/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 90/2567 ...

Read More
กิจกรรม

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้า...

Read More
กิจกรรม

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครั้งที่ 6/2567

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครั้งที่ 6/2567 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การ...

Read More