การลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีบรรจุใหม่)

การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ

 4,232 total views,  37 views today