ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ประกาศรายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามประกาศ ก. ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ...

Read More