กิจกรรม

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่/ก.ค.ศ.16

วันที่ 13 มกราคม 2564 : นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริห

Read More