กิจกรรม

การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูฯ/กลุ่มกฎหมายฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563  นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมาย

Read More