กิจกรรม

รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย (กรณี ศธจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งผู้รับการบรรจุแต่งตั้งเดินทางมาจากพื้...

Read More
กิจกรรม

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่/ก.ค.ศ.16

วันที่ 13 มกราคม 2564 : นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริห

Read More