ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ...

Read More

แนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ...

Read More

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 โดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ...

Read More