รวมลิงค์ประกาศรับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวมลิงค์ประกาศรับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ประกาศแล้ว 59 โรงเรียน    |   โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตำแหน่ง   |    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือก

มีผู้สมัครแล้ว 474 คน [คลิกเพื่อดูข้อมูลรายโรงเรียน]

(ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้ามาในระบบรายงานข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 2)
ค้นหาข้อมูล **ป้อนชื่อโรงเรียน หรืออำเภอที่ต้องการค้นหา
ที่
โรงเรียน
อำเภอ ข้อมูลโรงเรียน ประกาศ
1 บ้านหนองขามน้อย จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
2 บ้านหนองนกกวัก จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผลการคัดเลือก
3 บ้านทองหลาง จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
4 รัฐการุณวิทยา จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
5 วัดเหมสูง จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
6 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
7 อรพิมพ์วิทยา จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- ผลการคัดเลือก
8 บ้านโกรกไม้แดง จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
9 สามัคคีวิทยา จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
10 วัดหนองนกคุ่ม จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
11 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
12 บ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
13 บ้านตูม โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
14 ชลประทานบ้านกอโจด โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
15 บ้านโจด โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
16 บ้านท่าลาดขาว โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
17 บ้านบึงไทย โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- ผลการคัดเลือก
18 บ้านดอนพราหมณ์ โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน - --ดูประกาศที่โรงเรียน-- ผลการคัดเลือก
19 บ้านโนนปอแดง โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
20 บ้านดะแลง โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
21 บ้านปรางค์ โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- ผลการคัดเลือก
22 ชุมชนพลับพลา โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
23 บ้านกอกวิทยา โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผลการคัดเลือก
24 บ้านกุดจอกน้อย โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
25 บ้านกุดจอกใหญ่ โชคชัย ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
26 บ้านโนนขี้ตุ่น ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
27 บ้านหัวทำนบ ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผลการคัดเลือก
28 บ้านหนองม่วงหวาน ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
29 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
30 วัดหนองนา ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
31 ชุมชนบ้านทับสวาย ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- ผลการคัดเลือก
32 บ้านโนนทอง ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
33 บ้านโนนสำราญ ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
34 บ้านท่าลี่ ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน - --ดูประกาศที่โรงเรียน-- ผลการคัดเลือก
35 บ้านหนองชุมแสง ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
36 รักชาติประชาบำรุง ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
37 บ้านกระทุ่มแท่น ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
38 บ้านตะแกรง ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
39 บ้านโคกพลวง ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
40 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
41 บ้านสวนหอม ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
42 บ้านแสนสุข ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผลการคัดเลือก
43 บ้านหัวสะพาน ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
44 บ้านโคกสะอาด ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
45 บ้านหนองพลอง ห้วยแถลง ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
46 บ้านสระซาง หนองบุญมาก ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
47 บ้านใหม่สมบูรณ์ หนองบุญมาก ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
48 บ้านถนนหัก หนองบุญมาก ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- ผลการคัดเลือก
49 บ้านทุ่งหัวขวาน หนองบุญมาก ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
50 บ้านยอกขาม หนองบุญมาก ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
51 บ้านสว่างวิทยา หนองบุญมาก ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
52 บ้านหนองไทร หนองบุญมาก ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- ผลการคัดเลือก
53 เทียมนครวิทยา หนองบุญมาก ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
54 เพชรมาตุคลา เฉลิมพระเกียรติ ดูข้อมูลโรงเรียน - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
55 บ้านด่านพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
56 ภูทองวิทยา เฉลิมพระเกียรติ ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร --ดูประกาศที่โรงเรียน-- --ดูประกาศที่โรงเรียน--
57 ชุมชนวัดรวง เฉลิมพระเกียรติ ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผลการคัดเลือก
58 บ้านหนองบัวโคก เฉลิมพระเกียรติ ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--
59 บ้านหนองยาง เฉลิมพระเกียรติ ดูข้อมูลโรงเรียน ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --ดูประกาศที่โรงเรียน--