ระบบบริหารอัตรากำลัง สพป.นม.2

ข้อมูลพนักงานราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ราย

ที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน อำเภอ
1 พ302124 นางสาวกรุณา  ใยใหม - -