Icon
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (กรณีแต่งตั้งเป็น คศ.1)
Icon
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย