Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111) รวมลิงค์ประกาศรับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวมลิงค์ประกาศรับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ประกาศแล้ว โรงเรียน    |   โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตำแหน่ง   |    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือก

มีผู้สมัครแล้ว คน [คลิกเพื่อดูข้อมูลรายโรงเรียน]

(ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้ามาในระบบรายงานข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 2)
ค้นหาข้อมูล **ป้อนชื่อโรงเรียน หรืออำเภอที่ต้องการค้นหา
ที่
โรงเรียน
อำเภอ ข้อมูลโรงเรียน ประกาศ
- ไม่พบข้อมูล -

Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Database Error: 2002:Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)