ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต
บุคลากรวิทยาศาสตร์