HRIS@Korat2

ผู้บริหารโรงเรียน >> ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง 11 โรงเรียน

โรงเรียน อำเภอ สถานะ
1. วัดหินมงคล จักราช -
2. บ้านโนนตาพรม จักราช -
3. บ้านช่องโค จักราช -
4. บ้านหนองจระเข้หิน จักราช -
5. บ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย -
6. บ้านกุดจอกน้อย โชคชัย -
7. บ้านซับตะคร้อ หนองบุญมาก -
8. บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ห้วยแถลง -
9. วัดหนองนา ห้วยแถลง -
10. บ้านโคกสะอาด ห้วยแถลง -
11. บ้านหนองโสน ห้วยแถลง -