สรุป สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2

รายงานการบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "สายผู้สอน" ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

จำนวน 173 โรงเรียน / ยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน / ยังไม่ยืนยัน 0 โรงเรียน


รอนำส่ง สพท. 0 โรงเรียน / รอแก้ไขเอกสาร 0 โรงเรียน / ผ่านการตรวจสอบ 173 โรงเรียน

ค้นหา **ป้อนชื่อโรงเรียน ที่ต้องการค้นหา
สถานะ Lock หมายถึง รร. ยืนยันและพิมพ์ข้อมูลแล้ว ระบบจะไม่แสดงข้อมูลเมื่อ รร. ลงชื่อเข้าใช้ในครั้งต่อไป หากต้องการแก้ไข กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ที่
อำเภอ
โรงเรียน จำนวนข้าราชการ (คน) วงเงินที่ได้รับจัดสรร 2.99% (บาท) เงินคงเหลือ (บาท) สถานะการยืนยันข้อมูล
1 จักราช 3 ไทรทอง
5
3,153.55
3.55
Lock

25 มี.ค. 2563 09:58:11
2 จักราช 3 บ้านดงพลอง
8
6,206.94
6.94
Lock

25 มี.ค. 2563 16:04:46
3 จักราช 3 บ้านทรัพย์เจริญ
2
3,190.33
30.33
Lock

25 มี.ค. 2563 15:17:01
4 จักราช 3 บ้านพระนารายณ์
12
7,788.35
8.35
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:36
5 จักราช 3 บ้านหนองขามน้อย
8
6,875.21
5.21
Lock

25 มี.ค. 2563 14:28:37
6 จักราช 3 วัดหนองบัวยอดแก้ว
6
5,643.92
3.92
Lock

26 มี.ค. 2563 10:31:32
7 จักราช 1 จักราชราษฎร์สามัคคี
31
27,868.89
8.89
Lock

26 มี.ค. 2563 11:20:11
8 จักราช 1 บ้านตะกุดเครือปลอก
7
7,403.84
3.84
Lock

26 มี.ค. 2563 11:43:12
9 จักราช 1 บ้านโนนพฤกษ์
5
7,230.42
0.96
Lock

23 มี.ค. 2563 15:37:45
10 จักราช 1 บ้านหนองบัวกลาง
7
5,423.56
3.56
Lock

26 มี.ค. 2563 11:20:20
11 จักราช 1 บ้านหนองนกกวัก
6
4,986.12
6.12
Lock

23 มี.ค. 2563 15:57:56
12 จักราช 1 หนองพลวงพิทยา
6
8,057.75
7.75
Lock

26 มี.ค. 2563 11:43:08
13 จักราช 4 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
16
17,144.06
5.57
Lock

25 มี.ค. 2563 11:09:47
14 จักราช 4 บ้านทองหลาง
2
1,212.74
2.74
Lock

20 มี.ค. 2563 14:18:31
15 จักราช 4 รัฐการุณวิทยา
10
8,462.30
2.30
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:38
16 จักราช 4 วัดเหมสูง
7
5,940.83
0.83
Lock

25 มี.ค. 2563 14:28:54
17 จักราช 2 บ้านโนนตาพรม
5
5,330.87
0.87
Lock

23 มี.ค. 2563 19:55:43
18 จักราช 2 บ้านช่องโค
4
4,720.01
0.01
Lock

25 มี.ค. 2563 11:10:05
19 จักราช 2 บ้านละกอ
15
16,686.29
6.29
Lock

24 มี.ค. 2563 13:09:25
20 จักราช 2 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
4
4,843.50
13.50
Lock

20 มี.ค. 2563 14:16:30
21 จักราช 2 อรพิมพ์วิทยา
8
5,730.93
0.93
Lock

24 มี.ค. 2563 12:48:36
22 จักราช 2 บ้านโกรกไม้แดง
2
2,909.27
9.27
Lock

26 มี.ค. 2563 09:35:41
23 จักราช 2 บ้านโคกสำโรง
5
3,347.90
7.90
Lock

20 มี.ค. 2563 12:57:10
24 จักราช 2 วัดหินมงคล
3
1,757.22
7.22
Lock

25 มี.ค. 2563 16:43:07
25 จักราช 2 บ้านบุวังหว้า
8
10,369.02
9.02
Lock

25 มี.ค. 2563 16:04:55
26 จักราช 2 บ้านหนองไผ่
7
4,985.23
15.23
Lock

25 มี.ค. 2563 16:05:16
27 จักราช 2 ขามสงเคราะห์
3
3,025.28
5.28
Lock

25 มี.ค. 2563 16:43:15
28 จักราช 2 ชุมชนสว่างวิทยา
20
18,285.05
5.05
Lock

25 มี.ค. 2563 08:56:08
29 จักราช 3 ชาติวิทยา
11
12,400.13
0.13
Lock

20 มี.ค. 2563 21:21:19
30 จักราช 3 บ้านโนนทะยุง
3
3,964.14
14.14

1 เม.ย. 2563 09:51:40
31 จักราช 3 บ้านโนนพะไล
6
5,031.27
1.27
Lock

22 มี.ค. 2563 21:33:29
32 จักราช 3 บ้านหนองขาม
12
10,097.83
7.83
Lock

25 มี.ค. 2563 14:28:43
33 จักราช 3 ราษฎร์บำรุง
2
1,918.68
18.68
Lock

25 มี.ค. 2563 16:04:37
34 จักราช 3 สามัคคีวิทยา
3
3,887.00
7.00
Lock

24 มี.ค. 2563 06:16:04
35 จักราช 3 บ้านหนองแมว
3
2,189.28
5.37
Lock

25 มี.ค. 2563 11:09:53
36 จักราช 3 วัดหนองนกคุ่ม
7
6,565.74
5.74
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:44
37 จักราช 4 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
16
13,007.70
17.70
Lock

24 มี.ค. 2563 13:31:38
38 จักราช 4 บ้านโคกพระ
7
9,605.67
5.67
Lock

25 มี.ค. 2563 11:09:59
39 จักราช 4 วัดหนองจอก
5
5,394.26
4.26
Lock

23 มี.ค. 2563 09:43:35
40 จักราช 4 วัดหนองพลวง
10
10,136.70
6.80
Lock

25 มี.ค. 2563 09:58:22
41 จักราช 1 บ้านสวนปอ
4
4,186.30
6.30
Lock

26 มี.ค. 2563 11:20:25
42 จักราช 1 บ้านหินโคน
12
12,155.55
5.55
Lock

25 มี.ค. 2563 14:28:48
43 จักราช 1 เสมาอุปถัมภ์
17
15,441.56
1.56
Lock

25 มี.ค. 2563 09:14:59
44 จักราช 1 บ้านหนองจระเข้หิน
6
7,674.13
4.13
Lock

25 มี.ค. 2563 09:58:02
45 โชคชัย 3 บ้านดอน
4
6,910.19
4.46
Lock

23 มี.ค. 2563 11:16:16
46 โชคชัย 3 วัดพะโค
6
5,840.07
4.83
Lock

23 มี.ค. 2563 16:14:55
47 โชคชัย 1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
68
67,350.65
2.39
Lock

25 มี.ค. 2563 14:38:03
48 โชคชัย 1 บ้านบิง
4
4,008.69
8.69
Lock

25 มี.ค. 2563 11:31:23
49 โชคชัย 1 บ้านบึงทับปรางค์
3
4,294.24
4.24
Lock

25 มี.ค. 2563 14:37:44
50 โชคชัย 1 บ้านพิชิตคเชนทร์
12
13,355.43
5.43
Lock

25 มี.ค. 2563 14:37:48
51 โชคชัย 4 บ้านด่านเกวียน
18
20,606.48
6.58
Lock

23 มี.ค. 2563 16:51:26
52 โชคชัย 4 บ้านตูม
6
4,498.75
8.75
Lock

24 มี.ค. 2563 10:56:50
53 โชคชัย 4 บ้านหนองบอน
12
14,378.01
2.80
Lock

21 มี.ค. 2563 07:43:35
54 โชคชัย 4 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
13
12,864.77
6.21
Lock

23 มี.ค. 2563 10:47:25
55 โชคชัย 4 บ้านหนองกก
15
17,512.43
2.43
Lock

23 มี.ค. 2563 15:55:56
56 โชคชัย 2 ชลประทานบ้านกอโจด
14
11,301.60
1.60
Lock

23 มี.ค. 2563 10:15:37
57 โชคชัย 2 บ้านโจด
6
6,855.17
5.17
Lock

25 มี.ค. 2563 11:31:07
58 โชคชัย 2 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
5
7,051.32
1.32
Lock

25 มี.ค. 2563 11:30:33
59 โชคชัย 2 บ้านโนนเพชร
3
1,903.14
3.13
Lock

19 มี.ค. 2563 15:09:06
60 โชคชัย 2 ชุมชนดอนไพล
9
7,039.66
9.66
Lock

25 มี.ค. 2563 11:30:55
61 โชคชัย 2 ชลประทานนาตลิ่งชัน
14
12,790.32
0.32
Lock

25 มี.ค. 2563 11:30:47
62 โชคชัย 3 บ้านบึงพระ
12
13,677.46
6.27
Lock

25 มี.ค. 2563 13:50:31
63 โชคชัย 3 บ้านท่าลาดขาว
5
4,027.83
5.30
Lock

25 มี.ค. 2563 16:50:16
64 โชคชัย 3 บ้านบึงไทย
3
4,247.59
7.59
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:48
65 โชคชัย 1 บ้านท่าอ่าง
14
13,868.52
4.99
Lock

23 มี.ค. 2563 09:16:49
66 โชคชัย 1 บ้านกุดโบสถ์
2
1,067.43
7.43
Lock

25 มี.ค. 2563 14:37:36
67 โชคชัย 1 บ้านดอนพราหมณ์
6
7,435.53
5.53
Lock

25 มี.ค. 2563 11:31:21
68 โชคชัย 1 บ้านหนองเสาเดียว
4
4,717.02
1.27
Lock

25 มี.ค. 2563 14:37:54
69 โชคชัย 2 บ้านโนนปอแดง
4
6,228.77
8.77
Lock

25 มี.ค. 2563 11:31:01
70 โชคชัย 2 บ้านโค้งกระโดน
3
4,225.17
5.17
Lock

23 มี.ค. 2563 09:00:21
71 โชคชัย 2 บ้านดอนเกตุ
8
6,439.86
9.86
Lock

23 มี.ค. 2563 12:48:38
72 โชคชัย 2 บ้านดะแลง
2
1,103.01
3.01
Lock

25 มี.ค. 2563 11:30:39
73 โชคชัย 2 บ้านปอพราน
16
13,816.19
6.96
Lock

23 มี.ค. 2563 10:59:46
74 โชคชัย 2 บ้านหนองปรึก
8
9,039.37
9.37
Lock

25 มี.ค. 2563 11:31:13
75 โชคชัย 3 บ้านปรางค์
4
3,225.91
1.24
Lock

23 มี.ค. 2563 11:02:13
76 โชคชัย 3 วัดกุดสวาย
2
1,105.70
5.70
Lock

23 มี.ค. 2563 10:34:02
77 โชคชัย 3 ชุมชนพลับพลา
4
4,693.40
2.18
Lock

25 มี.ค. 2563 13:50:42
78 โชคชัย 3 บ้านกอกวิทยา
4
4,112.75
1.51
Lock

25 มี.ค. 2563 13:50:50
79 โชคชัย 3 บ้านคลองกลาง
4
4,126.50
6.50
Lock

23 มี.ค. 2563 13:16:06
80 โชคชัย 3 บ้านท่าตะเคียน
3
1,836.16
6.16
Lock

25 มี.ค. 2563 09:12:41
81 โชคชัย 4 บ้านละลม
16
21,324.38
4.38
Lock

20 มี.ค. 2563 13:25:49
82 โชคชัย 4 บ้านกุดจอกน้อย
4
6,357.64
7.64
Lock

25 มี.ค. 2563 11:30:24
83 โชคชัย 4 บ้านกุดจอกใหญ่
7
7,574.57
9.74
Lock

24 มี.ค. 2563 08:01:59
84 ห้วยแถลง 3 บ้านซ่าเลือด
4
4,969.98
9.98
Lock

24 มี.ค. 2563 15:58:27
85 ห้วยแถลง 3 บ้านโนนขี้ตุ่น
3
3,373.02
3.02
Lock

20 มี.ค. 2563 12:03:00
86 ห้วยแถลง 3 บ้านหัวทำนบ
15
14,413.59
3.59
Lock

25 มี.ค. 2563 10:46:05
87 ห้วยแถลง 3 บ้านจอมศรี
4
5,042.93
2.93
Lock

25 มี.ค. 2563 11:10:54
88 ห้วยแถลง 3 บ้านหนองม่วงหวาน
20
16,277.56
7.56
Lock

26 มี.ค. 2563 10:31:18
89 ห้วยแถลง 3 บ้านหนองม่วงใหญ่
12
11,934.59
0.68
Lock

25 มี.ค. 2563 10:46:16
90 ห้วยแถลง 3 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
3
4,009.89
9.89
Lock

25 มี.ค. 2563 11:11:10
91 ห้วยแถลง 3 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
3
2,333.99
3.99
Lock

24 มี.ค. 2563 10:12:48
92 ห้วยแถลง 3 วัดหนองนา
10
11,083.03
3.13
Lock

25 มี.ค. 2563 10:45:56
93 ห้วยแถลง 3 บ้านนาตะคุ
8
10,938.92
8.92
Lock

25 มี.ค. 2563 10:46:10
94 ห้วยแถลง 1 บ้านตะโก
5
4,457.49
7.49
Lock

24 มี.ค. 2563 16:06:40
95 ห้วยแถลง 1 บ้านหนองไผ่
7
7,833.80
0.98
Lock

27 มี.ค. 2563 13:43:42
96 ห้วยแถลง 1 ชุมชนบ้านทับสวาย
14
17,456.82
6.82
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:47
97 ห้วยแถลง 4 บ้านโนนทอง
14
21,372.52
10.29
Lock

23 มี.ค. 2563 10:19:13
98 ห้วยแถลง 4 บ้านโนนสำราญ
5
4,264.94
4.94
Lock

23 มี.ค. 2563 11:13:36
99 ห้วยแถลง 4 บ้านเมืองพลับพลา
3
3,706.70
6.70
Lock

23 มี.ค. 2563 12:31:43
100 ห้วยแถลง 4 บ้านท่าลี่
11
14,007.85
7.85
Lock

20 มี.ค. 2563 13:50:31
101 ห้วยแถลง 4 บ้านสระแก้ว
3
3,982.38
2.38
Lock

24 มี.ค. 2563 15:59:45
102 ห้วยแถลง 4 บ้านหนองชุมแสง
5
4,604.30
4.30
Lock

24 มี.ค. 2563 15:59:51
103 ห้วยแถลง 4 บ้านหลุ่งตะเคียน
7
8,836.95
36.95
Lock

27 มี.ค. 2563 13:42:58
104 ห้วยแถลง 4 รักชาติประชาบำรุง
4
2,765.15
5.15
Lock

25 มี.ค. 2563 11:11:05
105 ห้วยแถลง 4 บ้านกระทุ่มแท่น
5
4,734.96
4.96
Lock

23 มี.ค. 2563 11:20:22
106 ห้วยแถลง 4 บ้านตะแกรง
6
6,974.47
4.47
Lock

22 มี.ค. 2563 10:36:19
107 ห้วยแถลง 4 บ้านหนองนกเขา
8
8,253.60
3.60
Lock

25 มี.ค. 2563 08:56:19
108 ห้วยแถลง 4 บ้านหนองสาย
14
12,677.60
17.60
Lock

25 มี.ค. 2563 11:10:59
109 ห้วยแถลง 2 บ้านกู่โกสีย์วิทยา
9
11,721.10
3.21
Lock

23 มี.ค. 2563 09:05:54
110 ห้วยแถลง 2 บ้านเมืองรัง
5
6,317.27
7.27
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:49
111 ห้วยแถลง 2 บ้านหนองปรือ
8
10,462.01
2.01
Lock

25 มี.ค. 2563 14:45:42
112 ห้วยแถลง 2 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
5
4,236.83
6.83
Lock

24 มี.ค. 2563 10:11:51
113 ห้วยแถลง 2 บ้านหลุ่งประดู่
13
16,063.78
4.55
Lock

24 มี.ค. 2563 15:57:52
114 ห้วยแถลง 2 บ้านโคกพลวง
2
1,862.77
2.77
Lock

25 มี.ค. 2563 14:45:33
115 ห้วยแถลง 2 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
3
5,137.12
0.57
Lock

25 มี.ค. 2563 08:56:30
116 ห้วยแถลง 1 บ้านหนองม่วง
3
2,136.06
6.06
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:51
117 ห้วยแถลง 1 บ้านห้วยแคน
13
12,987.66
27.66
Lock

27 มี.ค. 2563 13:43:27
118 ห้วยแถลง 1 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
35
27,877.56
10.44
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:53
119 ห้วยแถลง 1 บ้านห้วยปอ
7
8,598.64
8.64
Lock

27 มี.ค. 2563 13:43:18
120 ห้วยแถลง 1 บ้านสวนหอม
13
16,433.94
7.49
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:55
121 ห้วยแถลง 1 บ้านแสนสุข
16
16,519.75
9.75

27 มี.ค. 2563 13:43:33
122 ห้วยแถลง 2 บ้านหัวสะพาน
8
8,188.71
8.71
Lock

25 มี.ค. 2563 14:45:50
123 ห้วยแถลง 2 บ้านหินดาด
18
16,042.85
2.84
Lock

20 มี.ค. 2563 11:26:24
124 ห้วยแถลง 2 บ้านโคกสะอาด
4
1,955.46
5.46
Lock

25 มี.ค. 2563 16:51:51
125 ห้วยแถลง 2 บ้านตะคร้อ
5
5,817.05
7.05
Lock

20 มี.ค. 2563 14:52:46
126 ห้วยแถลง 2 บ้านสระมะค่า
4
6,102.29
2.29
Lock

20 มี.ค. 2563 10:56:05
127 ห้วยแถลง 2 บ้านหนองพลอง
5
6,083.16
11.24
Lock

20 มี.ค. 2563 14:01:01
128 หนองบุญมาก 2 บ้านซับตะคร้อ
6
3,456.14
6.14
Lock

1 เม.ย. 2563 09:51:57
129 หนองบุญมาก 2 บ้านสระซาง
2
1,157.13
7.13
Lock

1 เม.ย. 2563 09:52:00
130 หนองบุญมาก 3 บ้านใหม่ไทยเจริญ
12
13,189.49
16.22
Lock

25 มี.ค. 2563 11:34:15
131 หนองบุญมาก 3 บ้านใหม่สมบูรณ์
2
2,477.51
7.51
Lock

25 มี.ค. 2563 14:34:06
132 หนองบุญมาก 3 บ้านถนนหัก
5
5,129.64
9.64
Lock

24 มี.ค. 2563 10:52:13
133 หนองบุญมาก 3 บ้านลุงเขว้า
17
14,498.21
5.63
Lock

24 มี.ค. 2563 16:16:00
134 หนองบุญมาก 3 บ้านหนองจาน
2
2,214.99
4.99
Lock

23 มี.ค. 2563 09:08:26
135 หนองบุญมาก 3 บ้านท่าตะแบก
14
12,916.80
5.56
Lock

23 มี.ค. 2563 10:17:42
136 หนองบุญมาก 3 บ้านทุ่งหัวขวาน
2
2,645.55
6.99
Lock

20 มี.ค. 2563 13:10:11
137 หนองบุญมาก 3 บ้านพระ
17
14,840.57
0.57
Lock

24 มี.ค. 2563 16:15:36
138 หนองบุญมาก 3 บ้านสารภี
16
14,356.19
6.19
Lock

23 มี.ค. 2563 15:42:49
139 หนองบุญมาก 2 บ้านยอกขาม
3
1,631.94
1.94
Lock

25 มี.ค. 2563 15:47:14
140 หนองบุญมาก 2 บ้านหนองตะไก้
17
22,024.04
5.73
Lock

23 มี.ค. 2563 11:44:02
141 หนองบุญมาก 2 บ้านสว่างวิทยา
17
14,928.17
8.17
Lock

25 มี.ค. 2563 15:44:26
142 หนองบุญมาก 2 บ้านหนองไทร
3
2,059.21
9.21
Lock

1 เม.ย. 2563 09:52:02
143 หนองบุญมาก 2 บ้านหนองบุนนาก
20
18,808.89
8.89
Lock

25 มี.ค. 2563 15:47:09
144 หนองบุญมาก 2 เทียมนครวิทยา
17
14,851.93
1.93
Lock

26 มี.ค. 2563 10:51:23
145 หนองบุญมาก 1 บ้านหนองไม้ไผ่
13
13,016.07
6.07
Lock

25 มี.ค. 2563 10:35:57
146 หนองบุญมาก 1 บ้านสระมะค่า
3
2,754.09
4.09
Lock

22 มี.ค. 2563 07:09:47
147 หนองบุญมาก 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
5
2,979.54
9.53
Lock

25 มี.ค. 2563 10:36:01
148 หนองบุญมาก 1 บ้านหนองกระทุ่ม
12
8,948.47
8.47
Lock

19 มี.ค. 2563 05:00:41
149 หนองบุญมาก 1 บ้านบุกระโทก
16
17,113.56
3.56
Lock

25 มี.ค. 2563 10:35:52
150 หนองบุญมาก 1 บ้านคลองสารเพชร
6
6,307.70
7.70
Lock

24 มี.ค. 2563 07:37:55
151 หนองบุญมาก 1 บ้านหนองลูกควาย
2
2,697.58
7.58
Lock

25 มี.ค. 2563 10:41:49
152 หนองบุญมาก 1 บ้านหนองสะแก
14
12,022.19
2.19
Lock

19 มี.ค. 2563 10:35:07
153 หนองบุญมาก 1 บ้านหนองหัวแรด
42
33,130.10
0.10
Lock

24 มี.ค. 2563 16:14:26
154 เฉลิมพระเกียรติ 1 บ้านกรูด
5
6,935.90
27.34
Lock

1 เม.ย. 2563 09:52:04
155 เฉลิมพระเกียรติ 1 สมบูรณ์วัฒนา
9
12,352.29
15.74
Lock

1 เม.ย. 2563 09:57:24
156 เฉลิมพระเกียรติ 1 เพชรมาตุคลา
5
8,253.90
3.90
Lock

25 มี.ค. 2563 14:36:43
157 เฉลิมพระเกียรติ 1 พิมานประชาสันต์
3
1,448.66
408.66
Lock

25 มี.ค. 2563 14:36:48
158 เฉลิมพระเกียรติ 1 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
4
6,726.01
8.11
Lock

25 มี.ค. 2563 14:36:21
159 เฉลิมพระเกียรติ 1 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
13
14,964.35
14.35
Lock

25 มี.ค. 2563 14:36:31
160 เฉลิมพระเกียรติ 1 โนนตาวิทย์
5
5,029.48
9.48
Lock

25 มี.ค. 2563 14:36:39
161 เฉลิมพระเกียรติ 2 บ้านกันผม
6
3,859.19
9.19
Lock

25 มี.ค. 2563 15:59:32
162 เฉลิมพระเกียรติ 2 บ้านพระพุทธ
13
16,056.90
6.90
Lock

26 มี.ค. 2563 11:21:07
163 เฉลิมพระเกียรติ 2 บ้านด่านพัฒนา
5
8,031.14
1.14
Lock

23 มี.ค. 2563 14:10:49
164 เฉลิมพระเกียรติ 2 ภูทองวิทยา
4
6,108.87
8.87
Lock

20 มี.ค. 2563 12:06:37
165 เฉลิมพระเกียรติ 2 ชุมชนวัดรวง
12
13,826.06
9.56
Lock

18 มี.ค. 2563 13:49:22
166 เฉลิมพระเกียรติ 2 บ้านนาตาวงษ์
10
13,884.66
0.22
Lock

25 มี.ค. 2563 15:59:40
167 เฉลิมพระเกียรติ 2 วัดสลักได
4
5,894.49
0.33
Lock

25 มี.ค. 2563 12:48:53
168 เฉลิมพระเกียรติ 2 สมานมิตรวิทยา
10
11,432.27
3.75
Lock

25 มี.ค. 2563 10:28:28
169 เฉลิมพระเกียรติ 2 อำนวยศิลป์สารกิจ
4
4,981.94
1.94
Lock

26 มี.ค. 2563 11:20:02
170 เฉลิมพระเกียรติ 1 โคกวังวนวิทยา
7
9,343.75
3.75
Lock

25 มี.ค. 2563 14:23:58
171 เฉลิมพระเกียรติ 1 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
9
10,284.11
4.11
Lock

25 มี.ค. 2563 14:36:54
172 เฉลิมพระเกียรติ 1 บ้านหนองบัวโคก
4
5,129.64
6.04
Lock

25 มี.ค. 2563 14:36:58
173 เฉลิมพระเกียรติ 1 บ้านหนองยาง
10
11,685.22
5.22
Lock

1 เม.ย. 2563 09:57:19
1,489
1,526,282.58
1,521.56

หมายเหตุ :
1. โรงเรียนบ้านหนองโสน ข้อมูล ถูกนำไปรวมกับ โรงเรียนบ้านทับสวา
2. โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี ข้อมูลถูกนำไปรวมกับ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ