:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านโนนทอง ผ่านการประเมินการเป็นต้นแบบลูกเสือในโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EsomA0y-pFnnnzYVmshhRe1Mzj1IsJ5M) สพป นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 ชลประทานนาตลิ่งชัน รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor ระดับชั้น ม.1 - ม. 3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1i2GkwsaW3yoJxFx8Ybhaf3woaZTB_wxd) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 ชลประทานนาตลิ่งชัน เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17url5yMhBsJNKcdmnWbkQI1WlTYBu0-x) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 รักชาติประชาบำรุง รางวัลเสมา ปปส.โรงเรียนสีขาวผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1b5aEKumHzjffELT8nt4HrRUaShJsjPYv) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านเมืองพลับพลา รางวัลเสมา ป.ป.ส./ ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hoHp_AAw3Z3jG5phrTItF7eYPJF9rdMw) กระทรวงศึกษาธฺิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 พิมานประชาสันต์ รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชายป.1-3 รางวัลชนะเลิศเปตองชายและรางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิสชาย 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1e4FgwVVZKmJXtJpl07ckXajVJ8ms9wH1) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 พิมานประชาสันต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองหญิงและกีฬาแชร์บอลระดับ ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SjDd52CV-E29756GZBvS7ug-je_Lvu86) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1La4rUQJXzV8GTjBtBLLiNjCq1zWZ-JKV) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SwxN7RK9PyeV8Y0SHllbrWzb6Yl_sFiE) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-zz39QQG-YAfMReb0J063h5hXolbzi-D) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1X2gg3reZGCwQRTLuIXZlgSdISNr9l7mg) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหินดาด รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dRwxrh4WuKR1RERsr9o_LHuOXx0DGBRI) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหินดาด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iAeOtCpHe0zfG4aVfRFG_AwaK_7SFzpK) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหินดาด รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MbPq0BRNtZO_RBz-YT2ld4aRLwT4KAaf) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์