:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 บ้านสารภี การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FZLSXQkfVN39BH4nQ_E2I_qOcoileLHe) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านสารภี การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TSFYGjnC8lB6-jTJ6wc9vkWmaG9FGCKD) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านสารภี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tA6wUibG_y2AZXMVp1dgQz-nL9VrSTb3) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านสารภี การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RcLhn0uK4_lyGImvH4eILehweUx7tUxD) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านสารภี การสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11drqXT7xgsKY58gyAlyEObyxSXLiuuz3) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านสวนปอ กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14MAIHnZXX8T8oNogUFCLIjud1gFZqwnI) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านสวนปอ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1M06qGSimLZyOS4pYOkGjIwaNQ91w5Cj5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านสระมะค่า สถานศึกษาพอเพียง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1J7VGuMCi4dfCzEqAj3Eap3kmR_4Czj4H) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านสระมะค่า หน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14kvTom0Ao8axLAirSeX8cSpeV7TLRGAP) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านสระมะค่า การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gUarjBu863lHBOmomzBTQy4hrRbyahts) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านสระมะค่า การสร้าง Webpage ประเภท web Editor ชั้น ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ORTI52r8um870xatHw_UKFyiX6CmoCpW) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านสระมะค่า การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZY7fCh1PVOZ6Warf0PLRobwrx8P6qOKO) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านสระมะค่า สถานศึกษาพอเพียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nXXHs5SfHw3TsgSWABwdrA4LZfB-s6K3) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านละลม เหรียญทอง/การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1T2sXW6Li-GKcmKJnbl6cRBEvjD9-Rbwo) สพฐ. ไม่พบไฟล์