:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pNVbbeHaCzktbiwTrYkmwcW1_i3u0aCe) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งมารยาทไทย ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1t0p2WFLs6GJHcfbSZcOHsmVgRScVMAqf) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VJ6LxS4TODt_nvPZkk-07Mio6BOQCBSf) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Im promptu speech) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15GYzjtlHt6woZeK0iekwSzBoMQd_OvX8) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1P5pwG0oqZYYSXM1D9c75Oc_EdT_3eyCJ) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10WCUh3_gtyekS9F06Vp12dtGJEsVevpv) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WdTz89vV1yW_CpX3mNGpPPxDW1Lm938N) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา ระดับเหรียญทอง ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 -ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12HiWuf4FCvBzJF1HaIvJJNhIFbNPdz1s) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1szovcMFDD44EL2iNpuK6v7oHheAZlGjp) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองนกเขา สถานศึกษาพอเพียง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KRteCToIqesJh5kDrJxby4_yGrpF40wI) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yCv4uNd5ru6SPw7l4it8SUlyHa33v3Wn) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง การแข่งด้วยการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QVfbcbPdeAY5C71KOGbDWf9YF2wViv15) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองนกเขา ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iNIhfEqm5AlNDQLjJ-PjvbEwfk611JrW) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไทร การแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับกลางเหรียญทอง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1C-V1hCodnfid67gALX_xt41ZV5Z3bJrg) สพฐ. ไม่พบไฟล์