:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองสาย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MZIrph5oQLEmWZea_h7qk71DbG8cHcn4) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองสาย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1aig6tfiYzS6cwQphKSiHXwncu9gENOCc) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก การแข่งทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JE6AhTIZbp-BWvECarV1ffaSKVgsOIB4) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XeHgEUPXamj8_nWfLE42Kzk8BqTSCKHK) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองสะแก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1A5ScQqirWW_3543pHSzOqFdbdv6ef2bD) นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองสะแก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ikqMUZZg4Q8TCbb_A74HVVc--ViEt3BO) นายกสมาคมแห่งประเทศไทย ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองสะแก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1z9xvuTXv7AY1RopaTOdKubkmQDFRVs8n) นายกสมาคมแห่งประเทศ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองสะแก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=192Co_Lu9iNRAYek7DpWsxQOsL4DjSlIV) นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองสะแก พุทธสมาคมแห่งประเทศๆไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1twC5FckX-O2MHlaPiH5CA5BTehHJRE1m) นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทศ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1j9JFfhRaFMH4z47qugmNT7M3PJzLnw-I) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Yqx6uvTkRZG2__BNNYNhZdXhqMUy4K5i) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก แข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=173aAX81ha1wupk9bsFf1J9ZEJsmVYnle) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก แข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_cPXc60l4iwli7gx2b0B9XTKdvtX9qwp) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก แข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JwJgkQOAzTaNwhMCsAN89zwagphm6Rfc) สพฐ ไม่พบไฟล์