:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 บ้านหนองม่วงหวาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Fxhfk30tujAPPwkYmysoA23Jbca3A3l_) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองม่วงหวาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19LhVIX5GlgtR6lpY-fyycICnYPCQkEJD) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านโนนทอง ได้รับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมสุงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1n8MMORJcEAmV25MhwgJmL33D7qQ3ktCw) สพป นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 รักชาติประชาบำรุง โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนน O-net 4 กลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18OgH9oJDtUbVq0E7BEVc3mdfW8rO0j6-) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 พิมานประชาสันต์ รางวัลชนะเลิศเปตองชาย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=184XzLM9xZmRQCdRkJnq4G3uvOL-Tt5Q3) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 พิมานประชาสันต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมฮูลาฮูป และ กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง TO BE NUMBER 1 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17vWdgD3MD6qe8gT59rSE87aOA-AficZE) สปสช. อบต.ท่าช้าง ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 พิมานประชาสันต์ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมเต้นประกอบเพลงและกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ to be number 1 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SzhEvF8yroeTS20KPrGySZkcXLt3ZF6d) สปสช. อบต.ท่าช้าง ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 พิมานประชาสันต์ กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1- ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Dlr8bOsR4HRI4Bj0fqChyxZXr3zsnc2n) ผู้อำนวยการสำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ สถานศึกษาพอเพียง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JIpQJrXlZKyIsYNevNrQ9qXsn_BRCqKh) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ การการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1V-18beHTnXDauGjuxAI_QmcILOukGKRw) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1epxzMa5eHjWpTJ7BzHI-f3sQN64Jvv5K) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UaDTFBcPcnryN3aRAdnhArX8SYK_mSc-) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pQgztW02cxR10rqnLuvkCH_H9RrUn0MB) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kpa-3m-7ISrntLPTNwQGz7pYREPZIeYw) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์