:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GwDv4X0JBxXRi_q8yIukwWn2wL7ZqsAV) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญเงิน การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1rJzoadXHZs6pQQONDiM4uGTEzJaZp4jX) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคีียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1li5VW_nSCDryQ7oKlRo-r0gDlG3Ri5yL) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ye37NPp9JwAdw0N4mIQb9YkYpDsUfGhm) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13Pqfbn9-zAbL2UB-oqBjJ3Ya8P1Hrswg) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wfTzMPjBrjn3bW_VBYSyjMsouQrnvEQt) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QX7iNXh314vNqajj14K0OuenW8XzTkjB) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Zv3qAssZnC8r3TjSUHFwiijuKnIOvVUE) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13rs6K9V30ShLaFLbEz5Dn2OcLyw0uFD_) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dGQchsJGiij8BGo6VagiLM0yhNyuPHKa) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1urclqTbprFQTRF-QhVXsufE9zXxFs-Wv) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TrCrb6Oh4MRfSZvwSQSMVZkXtYRIHU62) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dVajEmMQ_-C9dn6YVvn17OokFdPMcti8) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mlxhEJ6MklqCXgdJL96iWQImcpUT19dm) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์