:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 (เด็กหญิงณัฐกรานต์ แสงสุขสว่าง) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2560 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 (เด็กหญิงณัฐกรานต์ แสงสุขสว่าง) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2560 บ้านสระมะค่า การสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor ชั้น ป.4-6 (ครู) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านสระมะค่า การสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor ชั้น ป.4-6 (ครู) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านสระมะค่า การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ชั้น ป.1-6 (ครู) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2560 บ้านสระมะค่า สถานศึกษาพอเพียง (โรงเรียนบ้านสระมะค่า) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2560 บ้านหนองปรึก กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ครูและนักเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1x0DQPURfVfIZXKlsypyhZ0eMy9Qespii) ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1aDBeZvWDNiS2VWiprKbUZ8ZwSHMYllna) ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1T9M69ogHXPbMDhwagAR7VkC439PvYtP5) ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1m-BV7toV-PQn8C08NcpGQj_oTTC9UhLm) ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๕๐ เมตร ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qBaSejMg6hFpXD8KXm5z0ywsopslMzfC) ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๕๐ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14yr2kTIPPATJjN_-UFBOTDSWeDgd76wX) ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tJSJZzZt6h0it5n62BGYLEKR8WkHAwjR) ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์