:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19wgP8COmsBXc6RUWe9b0PPzxMRBZyPzS) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ubEcUfiSSh-CVzP-cHby6add48grp9x2) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18tS7P1K5fxvQNQ2oKKZTsQWBbTQsnEC6) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JtA3jPyRC2ybI9WKoth0GqwGA9KCDvS-) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VSs5MAdf-EoYk2FAu2QZatRCXsZy1Att) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kPLXc8aSszQHY68oVQ_Tq_wkHBUbjXdi) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bu2a-_AiuO8UUfgfiH1dw4ynfuPPt1XE) พป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OMxV44zLYmkoSQKchg_R-YhAW6YXgBoD) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jWwaVJqzfVOk6pLWsgxyG34c2N6DkEz7) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Cg7WvHJAgKW7IhqKonlxZqkXyUE_OGw2) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1U9nZkIZBLCuJ3KB9A4ZCuH7kJ0BQCoYh) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (คลอสเวิร์ด) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1A-ohdCpo-dTeMA02W4zjJTILeqptsL6u) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอักฤษ (คลอสเวิดร์) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Oj5UZKlFAJnhFvD9igRKJi1RyAQOZi0W) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (คลอสเวิดร์) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16irQkI_dcIu4rRWTIzbjimC6xMz5ZJNj) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์