:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13TX0dXzJFhaWYn73rgdjcEfnL5mymxAi) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันเครื่องร่อนไกล (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MxQalS0LLT8M33z3U0Pss7zwBkgpaZTa) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันเครื่องร่อนไกล (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QASx5M2vnDY6-YEX7Ld_JvxmJCA4Dc0U) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันเครื่องร่อนไกล (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14xLcBGIGdvE5Ryoskmb0rLCR_rHVnOga) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำน้ำพริกผัดสดเครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15px214f4IPSdewmHCpOhnm0LmgyZjdnb) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1zcofHsKeFP0oKVdzkcaYBCh5hHnQS6jn) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lrgF370oqUxKnPpekKEpBx3qIMXcS6NL) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VfJII8EtQ1htCYt-9NkHRfRL6uaXL7ln) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17ImJFr72Hy5b3iJ7cbk1M3FXc3D5sbQT) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jBoVu1oZvFrKCkMogaZDx6pWn7VxgONM) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BUGc0pFQJWQCJF8fAZ8Q6QVlQsLqbuo7) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BeohcMD3Nu3HdQIz7ZlbNJ8VssruOULa) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1i2ocG5RZTT4JbRlKEZeAQ8pkFpO2YeyJ) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1N-DGQNRA8zgROjO7sl18LFAXgpoguKxM) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์