:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านหนองสาย เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TfwCfhUSCXIOImLpXT1-GxYfUAuHsJiN) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TqCRnrkYvMiXJA86HvMVGqJzh5c-1T3_) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ghqtEGwdhiQpQjDYIM9JCRgBm0C48LWz) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hEeIp3O5va_Rid8_8MkMmzTUtdqhC7JZ) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AD3eblo8zJnVz0L53iy-igwjBwBNwVum) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RC8GkPMz_7cz_VETJ4MElE_DlvsUifE-) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Gp11pbELAQkTQ225du_OHuJTbCCZMzCE) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VbkqLcOBrWsX__znTvp5r91ErrrJosCj) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1d3cC7uR-jOsjZjmb-iP0de3rqKWiLDOf) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16q3_1PSYjNiNkMZuZW9Da1Wj6vgcId8W) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZAW_MTwdLBkgv57DppwamqYXQ99d1bxq) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันโครงงานวิทยสศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FH-aMX_nXY5sSheGilpwp2doUGlptpDQ) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14FSa-7BDC5ac9_uTa6e65DqnFU2SWgjo) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสะแก การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lYvuw8a_FZIsk9SNVPKEj-zfoj_z9QCG) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์