:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย (ม.1-3) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kuH-FWGYqhIbD-Ce0AnRqMzOG4TTDf81) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย (ม.1-3) (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DrrWf5jRHeOvRcr4Tm4Zw9XOHN7P0Ocv) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kNKZ07FxLYM_BFlJIn9wIv1iYHXezBTE) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ODHWrXA_WJIr08e790Xb3gXrw3IPmL44) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SgRD6WVmSHc8PpkegZCWynPXa6DqglUm) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการเล่านิทาน บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OZFXGxMYoFb3rBfQwon3JGvNdZG1kdoy) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cGEAzc3t7odIR6dvPqmDnovPJF6_69lH) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IOsZIcHVHgblBK-QpneqZkt9hGmBbl8Y) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13s9poBCK2sT3m70DLrYzFMIP3EKZjUUr) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Nl973uUs5LzsRtmhC9Dda6So8IyZpMNj) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EHiLI7safbCnIgUeGm0ohAmfXDnAupsh) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการเล่านิทาน บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CIpdokp6HPwilOKeiLsvCwobDk41dYLg) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hSUtfo2375AYgY653wX_RbhXpAm1qs50) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LKHu0WOKAbx0zKSUBSQ8nWkrIplbFtRt) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์