:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านหนองตะไก้ การแข่งขันตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1v9eN8rciAV9EMC39x-X46CpsXqetGwG7) มหาวิทยาลัยราชภัฐนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pObmhvGQpuTEFqT9S3otADAVKw2Y-N-r) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 ชลประทานนาตลิ่งชัน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SOamHAThcOEcO3040RI7sbcuUihlvSmc) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 ภูทองวิทยา ธรรมศึกษาชั้นโท (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pQNKj2frOJJFGoXKn2bxcqx7YzMg3QF6) สำนักงานพรุพุทธศาสนา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 พิมานประชาสันต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Tb4KXOs96RtOk2vvlaqzwcrHdnZXGAv-) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 พิมานประชาสันต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวรุ่ง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XfHjbZ2V_vLHF9KgiQL90VpYS-jYI5Tg) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 พิมานประชาสันต์ สถานศึกษาพอเพียง60 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1W_ggYsK0w6T58eQk_BWsYpxLBCWYuYNJ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1K_xikfmCF8dw9Q7IAQFQExyWtwgCLn3m) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lXFfWkIZmcUTrKlrG3jixWdhEAl4YX-k) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SxqyWaKvAMhztU9_cpuHOiItd9oy_eu6) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ow2H_Jr6edxE_u3HWDMyBsgfF_z0gqBu) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ระดับชั้นป.4-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mXH6uEsWWngeJAxlWR6ZA6Cqs4eBbeX8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ระดับชั้นป.4-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ry2B8mHbos2VEdtnKgiunTL4E6V9CE7C) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1j_gQPwEq8vlnVLOL81qJCyqjA1CQIy80) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์