ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหา

ประกาศรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยสามารถยื่นแบบคำขอโอนด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริห...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ขอให้ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนดำเนินการ และจัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ด้วยตนเอง ในวัน...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

แบบข้อตกลงและแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ต.ค.62)

แบบข้อตกลงและแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ต.ค.62) แบบข้อตกลงและแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ต.ค.62)ดาวน์โหลด ...

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) หนังสือแจ้งโรงเรียนดาวน์โหลด คู่มือการรายงานข้อมูลฯดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62)

แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ...

Read More
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง ...

Read More