ให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานการนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563