แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

2360แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ-สายงานบริหารสถานศึกษา-ครั้งที่-2

23,868 total views, 3 views today