ขอความร่วมมือประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามที่ท่านเคยได้เข้ารับบริการ 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าประเมินความพึงพอใจ

— ขอบคุณครับ —

>> ผลการประเมิน

3,597 total views, 1 views today